Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

Harmonogram świadczeń

10.09.2018

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

                                                 NA MIESIĄC                  

                           WRZESIEŃ 2018 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

17.09.2018 r.

K – P

18.09.2018 r.

R - Ż

19.09.2018 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

17.09.2018r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 17.09.2018 r.

Zasiłek stały:

25.09.2018 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

28.09.2018 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo

 

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie uprzejmie informuje, iż wypłata świadczenia ,, Dobry start” nastąpi do dnia 17.09.2018 r.

Wypłata będzie obejmowała wnioski złożone do 31.08.2018 r. oraz wnioski złożone do 10.09.2018 r.

 

 


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

09.07.2018

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

                                                 NA MIESIĄC                  

                                       LIPIEC 2018 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

16.07.2018 r.

K – P

17.07.2018 r.

R - Ż

18.07.2018 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

16.07.2018r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 18.07.2018 r.

Zasiłek stały:

27.07.2018 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

31.07.2018 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo

 


czytaj dalej...

Program Rządowy ,, DOBRY START"

12.06.2018

OD LIPCA RUSZA NOWY RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia jeśli dziecko kontynuuje naukę. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry start” nie przysługuje.

Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry start” będzie można składać       od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia, banków oraz  spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, podobnie jak przy   świadczeniu „500+”.Wniosek o świadczenie „Dobry start” należy złożyć w gminie, w której mieszkamy.

Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo). Mieszkańcy  mogą złożyć wniosek w Sekcji Świadczeń Wychowawczych GOPS w Tychowie, przy ul. Wolności 7, od poniedziałku do piątkuw godzinach od 7:30 do 15:30 . Wnioski  dostępne są w siedzibie GOPS.

W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego i  kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad.

Od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie będzie można również składać wnioski o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a w Sekcji Świadczeń Wychowawczych wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”.

W trosce o Państwa wygodę i usprawnienie obsługi, zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną już od lipca. Prosimy o uważne i kompletne wypełnienie wniosku, co znacznie skróci czas oczekiwania na jego rozpatrzenie.

 

Nr Telefonu pod którym mogą państwo uzyskać szczegółowe informacje dotyczące programu „Dobry start”

– Sekcja Świadczeń Wychowawczych : 94 3115 676

 


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

05.06.2018

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

NA MIESIĄC

                               CZERWIEC  2018 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

18.06.2018 r.

K – P

19.06.2018 r.

R - Ż

20.06.2018 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

18.06.2018r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 18.06.2018 r.

Zasiłek stały:

26.06.2018 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

29.06.2018 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo

 


czytaj dalej...

Konkurs ,, Policjant, który mi pomógł"

14.05.2018

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

07.05.2018

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

NA MIESIĄC

                                       MAJ  2018 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

16.05.2018 r.

K – P

17.05.2018 r.

R - Ż

18.05.2018 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

16.05.2018r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 16.05.2018 r.

Zasiłek stały:

25.05.2018 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

30.05.2018 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo

 

 


czytaj dalej...

Prace społecznie użyteczne

23.04.201820 osobowa grupa podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie bierze udział w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI). W okresie od 03.04.2018 r. do 30.05.2018 r. osoby zakwalifikowane do programu będą wykonywały prace społecznie użyteczne na rzecz swoich sołectw w wymiarze 10 godzin tygodniowo pod nadzorem swoich Sołtysów. Już po raz 4 ,oprócz pracy biorą udział w zajęciach prowadzonych metodą warsztatową i grupowym wsparciem specjalistycznym w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) jest wspólnym przedsięwzięciem Gminy Tychowo, Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie.


czytaj dalej...

Licznik odwiedziń: 289506