Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

Szanowni Państwo,

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Tychowie ul. Wolności 7, adres  e-mail:  tychowo@naszops.pl   tel.94 3115 676
 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO z IOD (wcześniej ABI) można kontaktować się przez maila :iod@tychowo.naszops.pl

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem danych osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia swoich przetwarzania danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem;  tychowo@naszops.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Wolności 7

78-220 Tychowo

 tel. 94 3115 676

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Licznik odwiedziń: 288784