Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH

 

Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

W związku z powyższym osoba uprawniona (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychowie,  w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Dla osoby uprawnionej świadczenie usługi odbywać się będzie bezpłatnie i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie GOPS Tychowo.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie dysponuje 2 pracownikami, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie z języka migowego.

Chęć skorzystania ze wsparcia tłumacza należy zgłosić za pomocą:

  • POCZTY ELEKTRONICZNEJ
  • adres: tychowo@naszops.pl
  • FAKSU
  • Nr: 94 311 56 74

Licznik odwiedziń: 289516