Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

Pomoc społeczna - jest instytucją polityki społecznej państwa, mającej na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, oferując pomoc w formie świadczeń:

PIENIĘŻNYCH: 

 • zasiłek stały
 • zasiłek okresowy
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie.

 

NIEPIENIĘŻNYCH:

 • praca socjalna
 • bilet kredytowany
 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
 • sprawienie pogrzebu
 • schronienie, posiłek
 • niezbędne ubranie
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

Licznik odwiedziń: 289512