Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki
 • Urząd Gminy w Tychowie
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Tychowie
 • Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychowie
 • Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie
 • Fundacja Transferu Wiedzy i Przedsiębiorczości w Koszalinie
 • WinCon budowanie wizerunku i edukacja Koszalin
 • Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
 • Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo
 • Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie
 • Komisariat Policji w Tychowie
 • Sąd Rejonowy w Białogardzie
 • Prokuratura Rejonowa w Białogardzie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie
 • Zespół Szkół w Dobrowie
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie
 • Stowarzyszenie Pomocy "Przytulisko" w Białogardzie
 • Stowarzyszenie "Amicus" w Tychowie
 • Restauracja "Jutrzenka" w Tychowie
 • Restauracja "KREDENS" w Koszalinie
 • Multikino w Koszalinie
 • Apteka "Vita" w Tychowie
 • Ośrodek Wspierania Rodziny "Dom Pod Świerkiem" w Białogardzie
 • Telewizja Polska O/Szczecin
 • Głos Koszaliński
 • Radio Koszalin
 • Radio Eska
 • Radio Vox
 • "Białogardzianin" - Tygodnik Regionalny Powiatu Białogardzkiego
 • "Tychowskie Wieści" - Miesięcznik Informacyjny Gminy Tychowo
 • Czasopismo "Problemy Społeczne" - Vademecum Kadr Socjalnych
 • Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości w Kołobrzegu
 • Sołectwo Bukówko

Licznik odwiedziń: 289530