Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

Do kogo usługi są skierowane:

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych przyznawana jest osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi są świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

O pomoc w formie usług opiekuńczych, także specjalistycznych usług opiekuńczych, należy zwrócić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, przy ul. Wolności 7.

Po zgłoszeniu potrzeby przyznaia usług, pracownik socjalny Ośrodka odwiedza osobę oczekująca pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in ustalenie ilości godzin opieki dziennie, zakresu tejże pomocy oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania na tego rodzaju pomoc, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie, wydaje decyzję administracyjną ( na piśmie) o przyznaniu lub odmowie tej formy pomocy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie organizuje usługi opiekuńcze w ramach własnych zasobów kadrowych oraz we współpracy z specjalistami z danej dziedziny, w ramach umowy-zlecenia (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

 

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie świadczy pomoc usługową w formie:

  1. usług opiekuńczych ( zadania własne Gminy)
  2. specjalistyczne usługi opiekuńcze ( zadania własne Gminy)
  3. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( zadania zlecone)

Szczegółową procedurę ubiegania się o usługi opiekuńcze oraz kwestię odpłatności za usługi reguluje Uchwała Rady Miasta w Tychowie.

Licznik odwiedziń: 288809