Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

Wymagane dokumenty:

a) pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych (do pobrania w sekretariacie GOPS)
b) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
c) kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo - z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu)
d) dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze
f) oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych (dokument pomocniczy)
g) w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
h) rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego

i) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli wnioskodawca takie posiada)

Licznik odwiedziń: 289555