Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „becikowe”

Przysługuje jednorazowo w wysokości 1 000 złotych na każde żywe urodzone dziecko. Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu – niezależnie od dochodów. Wnioski o wypłatę świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia. Wniosek złożony po terminie pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Komunikat!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie, Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że w związku ze zmianami w ustawie o świadczeniach rodzinnych, które wejdą w życie od 1 listopada 2009 roku, osoby składające wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) lub dodatek z tytułu urodzenia dziecka, od 1 listopada br. będą zobowiązane potwierdzić zaświadczeniem lekarskim fakt, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Szczgółowych informacji na ten temat udziela Pani Mariola Żyłka.

 

Becikowy problem


 
Od 1 listopada 2009r. przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne związane z urodzeniem dziecka należy udokumentować pozostawanie matki dziecka pod opieką lekarską nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej MPiPS postuluje zmianę terminu pierwszej wizyty kobiety w ciąży u lekarza. 

 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie
wymogu pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną

W dniu 25 listopada 2009 r. Podsekretarz Stanu w MPiPS Marek Bucior wystosował  pismo do Minister Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie możliwości przesunięcia terminu pierwszej wizyty kobiety w ciąży z 10 tygodnia na termin późniejszy. Poniżej zamieszczamy treść odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

pobierz plik w formacie .pdf

 

Licznik odwiedziń: 289529