Ankieta

Co w Pana/Pani życiu zmienił udział w projekcie unijnym realizowanym przez GOPS w latach 2008-2014


wyniki

Program ,,Poza Murami"

03.04.2019

W dniu 21.03.2019 r. odbyło się spotkanie pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Tychowie  z osadzonymi odbywającymi  karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie  w ramach programu readaptacji społecznej "Poza Murami".
Podczas spotkania osadzeni uzyskali  informacje dotyczące  konkretnego wsparcia jakie mogą otrzymać po opuszczeniu  izolacji więziennej przez Ośrodki Pomocy Społecznej.

Porozumienie między  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej                 w Tychowie, a Oddziałem Zewnętrznym w Dobrowie Aresztu Śledczego w Koszalinie zostało podpisane w 2015 r.
Współpraca ma na celu przeciwdziałaniu pogłębienia się zjawiska  izolacji i wykluczenia społecznego osób opuszczających zakłady karne.


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

29.03.2019

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

                                                 NA MIESIĄC                  

                                      KWIECIEŃ 2019 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

16.04.2019 r.

K – P

17.04.2019 r.

R - Ż

18.04.2019 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

16.04.2019r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 16.04.2019 r.

Zasiłek stały:

26.04.2019 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

30.04.2019 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo


czytaj dalej...

Zapisy na nasiona i kurczaki

22.03.2019

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychowie ogłasza zapisy na nasiona warzyw na zagospodarowanie ogródka przydomowego oraz na pisklęta kurcząt- brojlerów.

Osoby chętne, korzystające z pomocy GOPS w Tychowie ( spełniające podstawowe kryterium dochodowe, tj. dla osoby w rodzinie- 528 zł/osobę, dla osoby samotnie gospodarującej-
701 zł) proszone są o dokonanie wpisu na listę u swojego pracownika socjalnego z rejonu-
do dnia 19 kwietnia 2019 r.


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

05.03.2019

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

                                                 NA MIESIĄC                  

                                  MARZEC 2019 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

18.03.2019 r.

K – P

19.03.2019 r.

R - Ż

20.03.2019 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

18.03.2019r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 18.03.2019 r.

Zasiłek stały:

25.03.2019 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

29.03.2019 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

05.02.2019

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

                                                 NA MIESIĄC                  

                                       LUTY 2019 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

18.02.2019 r.

K – P

19.02.2019 r.

R - Ż

20.02.2019 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

18.02.2019r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 18.02.2019 r.

Zasiłek stały:

25.02.2019 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

28.02.2019 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo


czytaj dalej...

Harmonogram świadczeń

04.01.2019

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ

                                                 NA MIESIĄC                  

                                  STYCZEŃ 2019 r.

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

A - J

16.01.2019 r.

K – P

17.01.2019 r.

R - Ż

18.01.2019 r.

 

Świadczenia wychowawcze 500+ :

16.01.2019r.

 

Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego

płatne na rachunki osobiste przekazane zostaną dnia 16.01.2019 r.

Zasiłek stały:

28.01.2019 r.

Zasiłek okresowy i zasiłek celowy:

31.01.2019 r.

 

Obsługę bankową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowie prowadzi:

Bank Spółdzielczy w Białogardzie O/Tychowo

ul. Dworcowa 9a, 78-220 Tychowo

 

 


czytaj dalej...

Podziękowania za świąteczną zbiórkę żywności i...

18.12.2018

Akcja zbiórka żywności i środków czystości dla osób i rodzin najbardziej potrzebującychz miasta i gminy Tychowo prowadzona jest od kilku lat      przez Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza          w Tychowie oraz Gminne Przedszkole ,,Dębowa Chatka" w Tychowie.

Serdecznie DZIĘKUJEMY  Opiekunom Wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej w Tychowie –  Pani Donacie Kłosowskiej- Babińskiej               i Pani Kindze Kowalskiej, Pracownikom Przedszkola oraz samym Wolontariuszom, za zaangażowanie  i bezinteresowną pomoc.

DZIĘKUJEMY Panu Arkadiuszowi Jabłońskiemu oraz  Klasie IV ,,c”           ze Szkoły Podstawowej w Tychowie , którzy w tym roku przyłączyli się         do tej szlachetnej inicjatywy.

Szczególne PODZIĘKOWANIA dla Członków Koła Łowieckiego ,,Czajka"
z Tychowa
za coroczne wsparcie.

DZIĘKUJEMY , przede wszystkim  niezawodnym Darczyńcom, którzy            nie pozostali obojętni wobec osób potrzebujących pomocy i przyłączyli  się  do  akcji.

Kilkanaście paczek trafi do osób i rodzin potrzebujących jeszcze            przed świętami.

DZIĘKUJEMY!

Kierownik, Pracownicy i Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychowieczytaj dalej...

Licznik odwiedziń: 288792